Lĩnh vực hoạt động | Linh vuc hoat dong
en


Lĩnh vực hoạt động


1/ Cung ứng công nhân  Việt Nam đi lao động tại nước ngoài và đào tạo có thời hạn.

2/ Đào tạo ngoại ngữ, dạy nghề và giáo dục định hướng cho người lao động

3/ Nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm, vật liệu

4/ Đại lý du lịch

5/ Thầu nhân lực cho các dự án tại Việt Nam

 


Thư viện ảnh