Sản phẩm sắt thép
en


Sản phẩm sắt thép

Trước xu thế chung của đất nước chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các dự án , công trình mang tầm quốc gia và quốc tế. Ngoài thế mạnh cung cấp các thiết bị chuyên về ngành điện nước thì sắt thép cũng là một thế mạnh không thể không nhắc đến trong danh mục sản phẩm mà Vinaconex Mec đã và đang cung cấp cho rất nhiều dự án lớn trên toàn quốc.

Thư viện ảnh