Nhiệm vụ và Giá trị cốt lõi | Nhiem vu va Gia tri cot loi
en


Nhiệm vụ và Giá trị cốt lõi

Nhiệm vụ :

Xây dựng VINACONEX MEC trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực với hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, là sự lựa chọn của các đối tác quốc tế và địa phương

 

 

 

Giá trị cốt lõi

Con người là tài sản có giá trị và là nguồn sức mạnh của VINACONEX MEC

Tinh thần làm việc theo nhóm, kỷ luật và phong cách làm việc công nghiệp tạo nên văn hóa doanh nghiệp của VINACONEX MEC

Dịch vụ tốt và tốt hơn nữa mục tiêu đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Khẳng định vị thế của VINACONEX MEC là thương hiệu của niềm tin

 

 

 

Nguyên tắc hoạt động

VINACONEX MEC phục vụ khách hàng bằng hàng hóa và dịch vụ chất lượng tốt nhất.

VINACONEX MEC mang đến cho công đông giá trị cổ phần cao nhất

VINACONEX MEC đảm bảo với đối tác bằng sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác

 

VINACONEX MEC cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc tiêu chuẩn về cả vật chất và tinh thần.


Thư viện ảnh