Dịch vụ Giao nhận vận tải
en


Dịch vụ giao nhận vận tải

Trước tình hình phát triển kinh tế chung của đất nước, đầu tư trong và ngoài nước tăng mạnh, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế từng ngày được mở rộng. thì nhu cầu giao nhận vận tải là nhu cầu thiết yếu quan trọng trong qui trình phát triển. Năm bắt được xu hướng đó, Vinaconex Mec đã mở rộng hoạt động kinh doanh quan tâm phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá XNK đa phương thức. Dịch vụ này được thực hiện bởi các nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, chuyên nghiệp đảm bảo đúng hẹn và uy tín.

Thư viện ảnh