VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020

VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020
VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020
Ngày 11/03/2020, công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec), mã chứng khoán VCM đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại hội trường công ty cổ phần Visicons (Vinaconex 6 ) - tầng 5 tòa nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đại hội đã nhận được sự đồng thuận 100% từ các cổ đông tham dự, thông qua 
báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
Một số hình ảnh Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội

Thư viện ảnh