VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông 2018
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông 2018

VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông 2018
VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông 2018
  Ngày 26/03/2018, công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec), mã chứng khoán VCM đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại hội trường tầng 5 tòa nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội.
Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
Một số hình ảnh tại đại hội:
 
Các Đại biểu, Cổ đông làm lễ chào cờÔng Vũ Ngọc Kiên đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
 
Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Ban quản trị năm 2017

 
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày BC của Ban điều hành

 
Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng trình bày BCTC năm 2017

 
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

 
Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các vấn đề tại đại hội
Thư viện ảnh