Báo cáo thường niên 2010
en


Báo cáo thường niên 2010

Báo cáo thường niên 2010
Báo cáo thường niên 2010
 
 
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Báo cáo thường niên" cuả Công ty. 

Trân trọng,

 

Thư viện ảnh