Báo cáo thường niên 2009
en


Báo cáo thường niên 2009

Báo cáo thường niên 2009
Báo cáo thường niên 2009
 
 
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Báo cáo thường niên" cuả Công ty. 

Trân trọng,

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

 

 
 
 

 

Thư viện ảnh