Sẽ giảm gần 55% DNNN thuộc Bộ Xây dựng
en


Sẽ giảm gần 55% DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Sẽ giảm gần 55% DNNN thuộc Bộ Xây dựng
Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đến tháng 1/2014, Bộ Xây dựng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam; hoàn thành thẩm định, phê duyệt 13/13 đề án tái cơ cấu của các tổng công ty trực thuộc Bộ.
Sau khi tái cơ cấu (đến hết năm 2015), số lượng doanh nghiệp có vốn góp của 14 Tổng công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng sẽ giảm từ 402 doanh nghiệp xuống còn 243 doanh nghiệp, trong đó tập trung thoái toàn bộ vốn góp tại 143 doanh nghiệp với tổng giá trị 4.491 tỷ đồng (bằng 17,6% tổng số tiền đầu tư vào các doanh nghiệp khác); thực hiện phá sản 1 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, chuyển giao 1 doanh nghiệp và sáp nhập 13 doanh nghiệp.
 
Hiện các tổng công ty đang tích cực thực hiện theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trong đó đã và đang thực hiện thoái vốn khoảng 20 doanh nghiệp tại nhiều tổng công ty, trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cơ cấu Công ty CP Xi măng Hạ Long, thực hiện sáp nhập một số công ty con, công ty liên kết, sáp nhập, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện nhằm làm tinh gọn bộ máy quản lý; sáp nhập các công ty cấp II vào công ty cấp I; thực hiện giảm dần giá trị vốn góp của nhà nước tại các công ty cổ phần mà nhà nước không cần thiết nắm giữ cổ phần chi phối, thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình…
 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong năm 2013 Bộ đã hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp 9 đơn vị, gồm 4 công ty mẹ - Tổng công ty (Viglacera, Viwaseen, Bạch Đằng, Hà Nội); đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa của 4 công ty mẹ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Viglacera, Viwaseen và Bạch Đằng...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong năm 2014, sẽ tiếp tục cổ phần hóa 3 Công ty mẹ - Tổng công ty (COMA, CC1 và FICO) và 4 công ty thành viên (thuộc IDICO, COMA và Sông Đà).
 
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cũng sẽ được Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp, tổng công ty xúc tiến thực hiện; xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để năm 2014 hoàn thành được 50% kế hoạch thoái vốn, trong đó thoái 100% vốn đầu tư trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán; hoàn thành việc sắp xếp lại mô hình tổ chức công ty mẹ.
 
Theo báo Công Thương
Thư viện ảnh